Uppförandekod

I vårt dagliga arbete strävar vi ständigt efter en öppen kommunikation gällande hur vi arbetar med miljö och sociala frågor. Vår uppförandekod är vårt vägledande dokument i hur vi vill bedriva vår verksamhet samt hur vi interagerar med  medarbetare, leverantörer och kunder. I länken nedan finner ni uppförandekoden och kan läsa mer hur vi värnar om samhälle och miljö.
 

Uppförandekod Färg-In AB

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå