Visselblåsarfunktion

Färg-In är idag ett dotterbolag till företagsgruppen Seafire AB. Genom deras hemsida erbjuds en visseblåsarfunktion där kunder, leverantörer eller medarbetare kan rapportera misstänkta överträdelser av uppförandekoden eller eventuella tjänstefel som kan ha en negativ påverkan på företaget eller människors välbefinnande.

Länk till funktionen finner man nedan och möjlighet till anonymitet finns.

Visselblåsarfunktion för företag inom Seafire AB

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå