Miljö

Färg-In arbetar aktivt för att våra kunder skall minska sin miljöpåverkan i deras målningsprocess så mycket som det går. Själva är vi certifierade enligt ISO 14001. Manualen skickas på begäran.

Våra mål enl. ESG (Environmental, social and corporate governance) är att vi år 2035 skall vara klimatneutrala. Vi har med basår 2017 minskat våra CO2 utsläpp med 68% bl.a. genom att byta uppvärmning i vår Kristinehamns fastighet.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå