Byte av budbilar i Skellefteå och Leksand. Lifab Skellefteå byter ut sin budbil till en större för att klara de ökade volymerna. LIFAB Leksand tar utökar med en budbil till.