Samtliga FiberFix Säkerhetsdatablad är nu uppdaterade enl. CLP finns på www.ecoonline.se