LIFAB Skellefteå byter lokal. P.g.a. expansion och behov av större lager så flyttar LIFAB skellefteå till större lokaler i samma byggnad.