Färg-In investerar i ytterligare nyanseringsutrustning. Brytmaskin nr 9 är på plats och installeras i mellandagarna. Detta för att möta den ökande efterfrågan på nyanserade kulörer.

Färg-In nyanserar cirka 200 000 liter färg per år.