Under våren 2011 lanserade vi vår nya grafiska profil. Den skall sammanväva den gamla själen i företaget med det nya.