Vi är nu Omcertifierade nel. ISO 9001:2008 och ISO14001:2004.