Det är glädjande att vi fr.o.m. 1/9 representerar Sika. Läs mer på http://swe.sika.com/